جستجوی اپلیکیشن ها

جدیدترین ها

ling

Ling

اپلیکیشن آموزش 24 زبان برای ایرانی ها

british videos

British Video

آموزش انگلیسی با ویدیو همراه با متن

دیگر اپلیکیشنی وجود ندارد

اپلیکیشن های طلایی

EWA

EWA

آموزش کامل انگلیسی

VOSCREEN

voscreen

یادگیری انگلیسی با تیکه های فیلم های معروف

فونتیک

Pronunciation

آموزش دقیق و جامع فونتیک همراه با تمرین با شکل

ling

Ling

اپلیکیشن آموزش 24 زبان برای ایرانی ها

Previous
Next

اپلیکیشن های زبان کودک

VOSCREEN

voscreen

یادگیری انگلیسی با تیکه های فیلم های معروف

اپلیکیشن های دیکشنری

fastdict

FastDict

دیکشنری فارسی به انگلیسی برعکس

BlueDict

BluDict

دیکشنری چند منظوره مثل بابیلون

اپلیکیشن های آموزش لغت

idioms

Idioms & Phrases

اپلیکیشن تخصصی اینترلن: آموزش اصطلاحات و عبارت های چند کلمه ای

LONGMAN

LONGMAN

دیکشنری لانگمن اینترلن

فونتیک

Pronunciation

آموزش دقیق و جامع فونتیک همراه با تمرین با شکل

اپلیکیشن های مکالمه | Speaking

VOSCREEN

voscreen

یادگیری انگلیسی با تیکه های فیلم های معروف

Wannalisn

Wannalisn

آموزش انگلیسی با تیکه های فیلم

اپلیکیشن های لیسنینگ | Listening

VOA icon

VOA APP

انگلیسی با صدای آمریکا

Wannalisn

Wannalisn

آموزش انگلیسی با تیکه های فیلم

اپلیکیشن های ریدینگ | Reading

دسته بندی های منتخب

سطح بندی