فرم مشاوره تحصیلی کودک و نوجوان

توجه: اطلاعات مندرج شده در این پرسشنامه کاملا محرمانه تلقی شده و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص غیر قرار نخواهد گرفت.

توجه: این پرسشنامه برای کودک و نوجوانانی است که از قبل در آکادمی اینترلن ثبت نام کرده اند، در صورتی که فرزند شما هنوز در سامانه ثبت نام نیست ابتدا بایستی از طریق فرم ثبت نام اقدام کنید سپس این پرسش نامه را تکمیل کنید.

از لیست بازشو نام کودک خود را جستجو و انتخاب کنید
تاریخ تولد کودک خود را بنویسید مثلا: 22 خرداد 1390
به عدد وارد شود مثلا: 30
سن را به عدد وارد کنید مثلا: 30

لطفا موارد ذیل را مطالعه و مواردی را که در مورد فرزندتان صدق می کند، علامت بزنید.

سوالات مرتبط با والدین: