کتاب Facts and Figures با درس هایی فوق العاده جذاب و تمرین های کاربردی و به هم پیوسته، یکی از پر فروش ترین کتاب های تقویتی زبان انگلیسی برای زبان آموزان است. این کتاب کمک می کند تا شما زبان آموزان عزیز، مهارت Reading خود را به طور سیتماتیک در کنار واژگان خود تقویت نمایید. زبان آموزان با واژگان بسیار کاربردی در طول یادگیری دروس آشنا شده، و از طریق موضوعات جذاب و متنوع به راحتی مکالمه می نمایند.
در این دوره، شما زبان آموزان با کمک استاد مرتبط، و گروه بحث و گفتگو به راحتی پاسخ سوالات خود را گرفته و از یادگیری مجازی نهایت لذت را می برید.

Course Batches

برنامه درسی دوره

Unit 1 _ Animals
Lesson 1 – The Kiwi جزئیاترایگان 00:30:00
Lesson 1 – The kiwi1, 00:00
Lesson 2 _ The Camel جزئیاترایگان 00:30:00
Lesson 3 _ The Polar Bear جزئیاترایگان 00:30:00
Lesson 4 _ The Hippopotamus جزئیاترایگان 00:30:00
Lesson 5 _ The Dolphin جزئیاترایگان 00:30:00
Extension Activities 1 جزئیات 00:00:00
Unit 2 _ How? Why
Lesson 1 _ Why Do We Yawn جزئیات 00:30:00
Lesson 2 _ Why Do People Laugh جزئیات 00:30:00
Lesson 3 _ Why Is The Sea Salty جزئیات 00:30:00
Lesson 4 _ How Can a Plant Kill جزئیات 00:00:00
Lesson 5 _ How Do Hearing-Impaired People Talk جزئیات 00:30:00
Extension Activities 2 جزئیات 00:00:00
Unit 3 _ Plants
Lesson 1 _ The Date Palm جزئیات 00:30:00
Lesson 2 _ The Water Hyacinth جزئیات 00:30:00
Lesson 3 _ Rice جزئیات 00:30:00
Lesson 4 _ Oranges جزئیات 00:30:00
Lesson 5 _ The Coffee Plant جزئیات 00:30:00
Unit 4 _ Music
Lesson 1 _ Music and Behavior جزئیات 00:00:00
Lesson 2 _ Blues and Jazz جزئیات 00:00:00
Lesson 3 _ Rock and Roll جزئیات 00:00:00
Lesson 4 _ Country Western Music جزئیات 00:00:00
Lesson 5 _ Latin and Salsa جزئیات 00:00:00
Unit 5 _ Work and Leisure
Lesson 1 _ Work hours جزئیات 00:00:00
Lesson 2 _ Salaries جزئیات 00:00:00
Lesson 3 _ Family-Friendly Companies جزئیات 00:00:00
Lesson 4 _ Work Clothes جزئیات 00:00:00
Lesson 5 _ Time Off جزئیات 00:00:00
Unit 6 _ Interesting People of the World
Lesson 1 _ The Sami of Northern Europe جزئیات 00:00:00
Lesson 2 _ The Ainu of Japan جزئیات 00:00:00
Lesson 3 _ The Yanomami of the Amazon جزئیات 00:00:00
Lesson 4 _ The Hopi of Arizona جزئیات 00:00:00
Lesson 5 _ The Maori of New Zealand جزئیات 00:00:00
Unit 7 _ Exploration and Adventure
Lesson 1 _ The Polynesians جزئیات 00:00:00
Lesson 2 _ A Giraffe in Central Asia جزئیات 00:00:00
Lesson 3 _ The first Woman on Mount Everest جزئیات 00:00:00
Lesson 4 _ The Iditarod جزئیات 00:00:00
Lesson 5 _ Sailing Alone جزئیات 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

6 دانشجو ثبت نام کرد
X