در این دوره از یادگیری زبان انگلیسی به صورت آنلاین، شما عزیزان علاقه مند با استناد بر کتاب World English در سطح مقدماتی، قادر خواهید بود بدون نیاز به صرف وقت مازاد برای شرکت در کلاس های حضوری، یادگیری لذت بخشی را تجربه کنید.

کتاب World English  با بهره گیری از ارتباطات جهانی، و استفاده از موضوعات روز دنیا در کنار مجله National Geography بستر بسیار مفیدی را برای شما زبان آموزان فراهم آورده است تا دامنه ارتباطی خود را در زمینه مکالمات به زبان انگلیسی گسترش داده، و در کنار ساختارهای زبانی و قواعد مرتبط دانش زبانی خود را ارتقا دهید.

در دوره مقدماتی World English 1، مکالمات سطح مقدماتی، قواعد و ساختارهای مقدماتی بهره گرفته شده است، که بر اساس استانداردهای CEFR مناسب گروه +A1 می باشد.

 

برنامه درسی دوره

فصل یکم _ PEOPLE
جلسه اول جزئیاترایگان 00:30:00
جلسه دوم جزئیاترایگان 00:30:00
جلسه سوم جزئیاترایگان 00:30:00
جلسه چهارم جزئیاترایگان 00:30:00
جلسه پنجم جزئیاترایگان 00:30:00
جلسه ششم جزئیاترایگان 00:30:00
جلسه هفتم جزئیاترایگان 00:30:00
جلسه هشتم جزئیاترایگان 00:30:00
جلسه نهم جزئیاترایگان 00:30:00
جلسه دهم جزئیاترایگان 00:30:00
فصل دوم ـ Work, Rest, and Play
جلسه اول جزئیات 00:30:00
جلسه دوم جزئیات 00:30:00
جلسه سوم جزئیات 00:30:00
جلسه چهارم جزئیات 00:20:00
جلسه پنجم جزئیات 00:30:00
جلسه ششم جزئیات 00:30:00
جلسه هفتم جزئیات 00:30:00
جلسه هشتم جزئیات 00:00:00
جلسه نهم جزئیات 00:00:00
جلسه دهم جزئیات 00:00:00
فصل سوم ـ سفر به مکان های مختلف
جلسه اول جزئیات 00:00:00
جلسه دوم جزئیات 00:00:00
جلسه سوم جزئیات 00:00:00
جلسه چهارم جزئیات 00:00:00
جلسه پنجم جزئیات 00:00:00
جلسه ششم جزئیات 00:00:00
جلسه هفتم جزئیات 00:00:00
جلسه هشتم جزئیات 00:00:00
جلسه نهم جزئیات 00:00:00
جلسه دهم جزئیات 00:00:00

نقد و بررسی دوره

5

5
1 امتیاز
  • 5 ستاره1
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0
قیمت اعمال برای شرکت اعمال برای دوره993 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 5 از 1 رای

5

1 دیدگاه
107 دانشجو
World English Book cover
دوره مقدماتی World English 1

5

107 دانشجو
X