جلسات

  • شناسه: 85985189534
    آذر 12, 1399 \30 12:25 ب.ظ
منطقه زمانی: Tehran

تست

آذر 12, 1399 \30 12:25 ب.ظ (Tehran)
آیدی جلسه
85985189534
مدت زمان
30 دقیقه
رمز عبور جلسه
ویدیو
برگزار کننده وبینار خاموش
شرکت کننده خاموش
تنظیمات جلسه
فعال کردن عضویت قبل از میزبان
شرکت کنندگان بی صدا پس از ورود
فعال کردن اتاق انتظار
فقط کاربرانی که احراز هویت شده اند میتوانند ملحق شوند
ضبط خودکار جلسه در فضای ابری