جلسات

  • شناسه: 81596796292
    آذر 28, 1399 \30 12:24 ب.ظ
منطقه زمانی: Tehran

trtrt

آذر 28, 1399 \30 12:24 ب.ظ (Tehran)
آیدی جلسه
81596796292
مدت زمان
30 دقیقه
رمز عبور جلسه
لینک جلسه
ویدیو
برگزار کننده وبینار فعال
شرکت کننده روشن
تنظیمات جلسه
فعال کردن عضویت قبل از میزبان
شرکت کنندگان بی صدا پس از ورود
فعال کردن اتاق انتظار
فقط کاربرانی که احراز هویت شده اند میتوانند ملحق شوند
ضبط خودکار جلسه در فضای ابری