سطح متوسط

b2 badge

سطح متوسط – Intermediate یا B2

تعیین سطح مجدد، کلیک کنید!

1 Requirement

  • تکمیل آزمون تعیین سطح با نمره 100 و کسب سطح B2

اعضایی که این سطح زبانی را کسب کرده اند:

  • تصویر پروفایل  asrguru