پروفایل

جزئيات

نام

الینا

نام خانوادگی

سلطانی

نام کاربری

سلطانی

اطلاعات مدرس زبان

تحصیلات

کارشناسی

رشته تحصیلی

گرافیک

نام دانشگاه

مدارک مرتبط زبان

TTC

رده تدریس

کودک

سطح تدیس

متوسط

سوابق تدریس

3 سال

جنسیت

خانم

تاهل

مجرد

آشنایی با اینترلن

معرفی دوستان

علاقه به تدریس

زبان انگلیسی

مهارت تدریس در

مکالمه