اطلاعات اصلی

نام

فرشاد فتحی

مکان

تهران

شرح حال

طراح و گرافیست و تولید کننده

ثبت نام به عنوان

زبان آموز

پروفایل اجتماعی

اینستاگرام

instagram.com/interlan.app

مدرس

تخصص و مدارک

کارشناس مهندسی برق

X