روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

کلاس مکالمه زبان انگلیسی

روزهای یک شنبه و دو شنبه – ساعت 20 الی 21

نام استاد: سرکار خانم مونا وثوقی

نام زبان آموز: آقای محمد عسگری

تاریخ شروع: 1400/04/20

تاریخ پایان: 1400/05/11

تومان1,200,000

-
+