روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

Speaking Class - Intermediate

روزهای زوج ساعت 8 تا 9 شب

نام استاد: خانم معصومه پرویزی

نام زبان آموز: زهرا قریبی

تاریخ شروع: 24/3/1400

تاریخ پایان: 19/4/1400

تومان1,560,000

-
+