روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

Speaking Class

روزهای سه شنبه – ساعت 19 الی 20 شب

نام استاد: سرکار خانم مونا وثوقی

نام زبان آموز: سرکار خانم مریم حسینی

تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

تاریخ پایان: 1400/04/15

تومان480,000

-
+