روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

دوره یه لقمه ترکی سطح مقدماتی

روزهای زوج ساعت 18 الی 18:30 بعد از ظهر

نام استاد: سرکار خانم فاطمه محمدی

نام زبان آموز: کلاس گروهی

تاریخ شروع: تیر ماه

تاریخ پایان: مرداد ماه

تومان320,000

-
+