پارس کردنش بدتر از گاز گرفتنش است

[اصطلاح انگلیسی]

آمریکایی

/bɑːk wɜːs ðæn wʌnz baɪt/

(اصطلاح Bark worse than one’s bite)

 

مثال:

Our boss is so strike and everyone is scared of him

رئیس ما خشن است و همه از اون می ترسند

but all know that his bark worse than his bite

اما همه می دانند که پارس کردنش بدتر از گاز گرفتنش است.

Bark worse than one's bite

مترادف / Synonym

ندارد

متضاد / Antonymn

ندارد

اپلیکیشن های دیکشنری و لغت اینترلن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *