فرم نظردهی زبان آموزان

با درود و احترام فراوان، مفتخریم که با ارائه نظرات سازنده خود، آکادمی اینترلن را در بهبود هرچه بیشتر یاری می رسانید.

محرمانه: نام شما برای اساتید نمایش داده نخواهد شد.
منظور از این سوال این است که آیا استاد برنامه کلاسی خود را می داند؟ آیا نسبت به موضوع مورد نظر در جلسه کاملا مسلط است؟
1 کمترین میزان رضایت و 5 بیشترین میزان رضایت شما است.
در گزارش های ارسالی توسط زبان آموزگاران، موضوعات آموزشی، عملکرد درون کلاسی، چالش ها و همینطور تکالیف ذکر می شوند.
1 کمترین میزان رضایت و 5 بیشترین میزان رضایت شما است.
لطفا با توجه به بازخورد کلی از کلاس پاسخ داده شود.
منظور از گروه، گروه کلاسی هر زبان آموز است که گزارش ها را دریافت می نماید.
1 کمترین میزان رضایت و 5 بیشترین میزان رضایت شما است.
1 کمترین میزان رضایت و 5 بیشترین میزان رضایت شما است.

این قسمت مربوط به اعضای دیگر مجموعه می باشد.

1 کمترین میزان رضایت و 5 بیشترین میزان رضایت شما است.
1 کمترین میزان رضایت و 5 بیشترین میزان رضایت شما است.
این پیام در هایلایت “تجربیات شما” در صفحه رسمی اینستاگرام و وب سایت اینترلن منتشر می شود.