جلسه پنجم

بخش دوم : صحبت درباره اوقات فراغت

آیا در طی جلسات با این سوال مواجه شده اید که، تلفظ صحیح افعال زمانی که به انتهای آنها s/es اضافه می شود چیست؟ به طور مثال چطور کلمه watches را می خوانیم؟ این گوناگونی صدای s/es در پایان فعل ها برای چیست؟

در پنجمین جلسه از فصل دوم دوره مقدماتی World English 1، به تفاوت تلفظ افعال انگلیسی، هنگامی که دارای s/es هستند می پردازیم.

اگر خاطرتان باشد، در ساختار زمانی حال استمراری در زبان انگلیسی، به انتهای افعالی که با ضمایر فاعلی she/he/it می آمدند، s/es اضافه می کنیم. اما چند نکته در تلفظ این افعال وجود دارد که به شما کمک می کند تا دیگر دچار سردرگمی نشوید.

  • نکته ۱: افعالی که به (s-p-k-f-ph-t) ختم شده اند، زمانی که با s/es ادغام می شوند، در اینجا s/es صدای /S/ می دهند.
  • نکته ۲: افعالی که به (ch-sh-x) ختم شده اند، زمانی که با s/es ترکیب می شوند، در اینجا s/es صدای /IZ/ می دهند.
  • نکته ۳: و در آخر باقی افعال که به حروفی به جز حروف بالا ختم می شوند، با ترکیب s/es به صورت /Z/ تلفظ می شوند.

به صدای زیر گوش کنید و طبق نکات گفته شده، تلفظ صحیح را علامت بزنید.

جملات زیر را با شکل صحیح فعل های داده در داخل پرانتز کامل کنید.

با اطلاعات داده شده، سوال بسازید.

  • برای بیان موافقت با چیزی در انگلیسی می توانید از So به اضافه do/does استفاده کنید.
  • برای بیان مخالفت خود می توانید از neither do/does استفاده کنید.
  • زمانی که می خواهیم دو جمله متفاوت را در کنار یکدیگر به کار ببریم از but استفاده می کنیم.

پاسخ مناسب را با توجه به ادامه جمله انتخاب نمایید.

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X