جلسه سوم

بخش دوم : پرسش و پاسخ درباره اطلاعات شخصی

اسم شما چیست؟ اهل کجا هستید؟ آیا می توانید خود را به انگلیسی معرفی کنید؟

در سومین حلسه از دوره آموزشی مقدماتی World English 1، به مکالمه درباره ملیت ها می پردازیم. در دو جلسه گذشته، اسامی کشورها، ملیت ها، گرامر to be صحبت کردیم و اکنون می خواهیم با توجه به آموخنه ها، پرسش و پاسخ های بسیاری در این زمینه می آموزیم.

به مکالمه زیر گوش کنید، و سعی کنید حدس بزنید که شان اهل کجاست؟

بار دیگر به مکالمه گوش کنید و متن را دنبال کنید.

اکنون نوبت شماست، خود را معرفی کرده و بگویید اهل کجا هستید. صدای خود را ضبط کرده و به آن گوش کنید.

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X