جلسه دوم

بخش اول : ملاقات با مردم

در دومین جلسه از دوره آموزش مقدماتی World English 1، به قوانین و قواعد مکالمه در خصوص معرفی ملیت خود و اینکه اهل کجا هستین می پردازیم.

به جدول زیر نگاه کنید.

در گرامر To Be همانطور که متوجه شدید، تمام جملات با افعال am, is, are ساخته می شوند. اما هر فاعلی با فعل To be مورد نظر خودش همسان می شود. این افعال باید با مرور بسیار ملکه ذهن ما شوند.

۱. اکنون تمرین زیر را با دقت انجام داده و جاهای خالی را با افعال to be مناسب پر کنید.

۲. پاسخ مناسب را با توجه به سوال در جای خالی بگذارید.

 

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X