جلسه دهم

بخش چهارم: توصیف نقاط مثبت و منفی شغل ها

در آخرین جلسه از دوره مقدماتی World English 1، شما عزیزان را به تماشای یک ویدئو جذاب از جزیره ای دعوت می کنیم. این ویدئو را چندین بار مشاهده کنید و به سوالات پاسخ دهید.

جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

یک بار دیگر ویدئو را تماشا کرده و درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص نمایید.

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X