جلسه نهم

بخش چهارم: توصیف نقاط مثبت و منفی شغل ها

آیا تا به حال تصمیم به تعویض شغل خود گرفته اید؟ آیا تا به حال به سختی ها و نکات جذاب شغل خود فکر کرده اید؟ به نظر شما سخت ترین شغل جهان چیست؟ و یا پردرآمدترین؟

در نهمین جلسه از دوره مقدماتی World English 1، می خواهیم متنی را در رابطه با این موضوع بخوانیم. به تصاویر زیر نگاه کنید. به نظر شما این افراد چه شغلی دارند.

اکنون متن زیر را بخوانید.

PEOPLE FROM AROUND THE WORLD

For some people, their job is interesting, but their salary is not good. For other people, their job is boring, but their salary is good. And then for some lucky people, their job is interesting, and their salary is good.

Let’s look at some people and their jobs:

Peter Elworthy is from New Zealand. He is not a pilot; he’s a farmer! His farm is very big, so he uses an airplane. He says, “I’m happy. My job is interesting, and also the salary is good. And my dog, Shep, can come with me in the airplane.”

Rimii Sen is an actress. She is Indian, and she is from Mumbai. “People think an actress’s life is exciting, but it is difficult work, and sometimes it is boring. However, the salary is very good!”

Tanya Rogers is a student from Boulder, Colorado, in the United States. She is studing to be an engineer, but she really wants to be a musician. “School is boring, and I love my music. For some musicians, the salary is good, but for most musicians it is not good.”

Engineer or musician? What a decision.

 

یک بار دیگر متن را بخوانید. کدام یک از جملات زیر درست و یا نادرست هستند؟

اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X