جلسه اول

بخش اول : صحبت درباره یک روز معمولی

به تصویر بالا نگاه کنید. چه کلمه ای می تواند توصیف گر تصویر بالا باشد؟ شما کجا کار، استراحت و تفریح می کنید؟ آیا می توانید یک روز معمولی خود را به زبان انگلیسی از زمانی که بیدار می شوید، تا وقتی که به رختخواب می روید بازگو کنید؟

در اولین جلسه از فصل دوم دوره مقدماتی World English1، می خواهیم به روزمره و فعالیت های افراد بپردازیم.

به تصاویر زیر نگاه کنید و آنها را به خاطر بسپارید.

اکنون با توجه به ترتیب داده شده، جمله مناسب را در جای خالی بگذارید.

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X