جلسه دوم

بخش اول : صحبت درباره یک روز معمولی

بسیاری از زبان آموزان با داشتن دامنه لغات گسترده،‌ و مکالمه روان دچار اشتباه در زمینه قواعد زبان انگلیسی هستند. این سوال که اکنون در زمان روزمره آیا فعل را با ing به کار ببریم یا نه! و یا اصلا صحبت درباره روزمره در کدام سطح از قواعد زبان انگلیسی است! در دومین جلسه از فصل دوم دوره مقدماتی World English 1، می خواهیم به ساختار جملات در روزمره بپردازیم.

به مثال های زیر توجه کنید.

همانطور که متوجه شدید، در تمام جملات، بعد از ضمایر فاعلی I, she, he, it, we, you, they فعل به صورت ساده استفاده و هیج گونه ing به آن اضافه نشده است. برای منفی کردن و همچنین سوالی کردن جملات هم از فعل های کمکی do/does استفاده شده است.

*در اینجا it به گربه اشاره می کند. اشیاء، گیاهان و حیوانات را در صورت مفرد بودن، با ضمیر فاعلی it مورد خطاب قرار می دهیم. اگر جمع باشند با ضمیر فاعلی They.*

 

همانطور که مشاهده می کنید، ضمایر فاعلی She/He/It که سوم شخص مفرد هستند، بر اساس یک قانون ثابت در گرامر انگلیسی، با فعل های دارای s/es به کار برده می شوند. با استناد بر این قانون برای منفی و سوالی کردن هم، طبیعتا از does که همان do+es هست استفاده می شود.

نکته ۱: هنگام استفاده از does برای ضمایر فاعلی she/he/it چه در جمله خبری و چه در جمله پرسشی،هیچگاه فعل اصلی را با s/es به کار نمی بریم.

نکته ۲: در صورت پاسخ به جملات پرسشی با do/does، با توجه به خود جمله پاسخ کوتاه را می سازیم. اگر جمله پرسشی با do شروع می شود، با do پاسخ کوتاه را می دهیم و اگر با does بیان شود، با does پاسخ می دهیم.

 

این نوع ساختار، برای صحبت درباره عادت ها، فعالیت های روزمره به کار می رود. به عبارت دیگر عاداتی که به طور مستمر تا یک دوره زمانی تکرار می شوند. ممکن است سال آینده تغییر کنند اما اکنون در روزمره شما به طور مستمرتکرار می شوند. نام این گرامر در زبان انگلیسی (present simple) و معادل این ساختار در زبان فارسی (حال استمراری) است.

نگاهی دیگر در قالب ساختار حال استمراری در زبان انگلیسی:

 

جاهای خالی را با توجه به جملات پر کنید.

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X