جلسه سوم

بخش اول : صحبت درباره یک روز معمولی

در سومین جلسه از فصل دوم دوره مقدماتی World English 1، به مکالمات درباره کار و روزمره خود می پردازیم.

به مکالمه زیر گوش کنید و حدس بزنید که آیا میا روز شنبه کار می کند؟

 یک بار دیگر به مکالمه بالا گوش داده و به سوالات زیر پاسخ دهید.

 شما چطور؟ چه ساعتی شروع به کار می کنید؟ خلاصه ای از روزمره خود بگویید و آن را در انجمن این دوره با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X