جلسه پنجم

بخش دوم : پرسش و پاسخ درباره اطلاعات شخصی

تا به حال شده در شروع مکالمه خود با فردی، کلمه ای را نادرست تلفظ کنید و این نکته باعث خجالت شما شود؟ و یا دیگران فکر کنند که سطح زبانی شما به دلیل تلفظ ناصحیح پایین است؟ در پنجمین جلسه از دوره آموزش مقدماتی World English 1، می خواهیم به تلفظ صحیح کلمات آموخته شده بپردازیم.

زبان آموزان عزیز به این نکته توجه داشته باشید که تمام کلماتی که تا کنون آموختید را باید به طرز صحیح تلفظ کنید. این کار باعث می شود تا در هنگام مکالمه صحبت شما کاملا حرفه ای به نظر برسد و دیگر آنها را اشتباه تلفظ نکنید.

همانطور که در جلسات گذشته خواندیم، در گرامر To be تمام افعال با am, is, are هم به صورت جدا از هم و هم به صورت مخفف می آیند. اکنون به طرز تلفظ صحیح کلمات گوش دهید.

در تمرین زیر به صدا ها گوش دهید و گزینه صحیح را انتخاب کنید.

دیدن همه افزودن یک یادداشت
شما
افزودن نظر شما
 
X