اصطلاح روز | Don’t count your chicks before they hatch

موضوع: آموزش اصطلاحات

ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *