• نشان گروه Facts and Figures
  گروه عمومی / 2 عضو
  فعال 3 هفته, 1 روز قبل
  Facts and Figures
 • نشان گروه اتاق زبان آموزان
  گروه خصوصی / 2 عضو
  فعال در حال حاضر

  اتاق بحث و گفت و گوی و دوستی زبان آموزان با یک دیگر محل اشتراک ایده ها برنامه ها و فایل ها

 • نشان گروه گروه دوره مقدماتی World English 1
  گروه عمومی / 3 عضو
  فعال در حال حاضر

  در این گروه، سوالات و موضوعات مورد بحث در جلسات دوره را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و استاد مربوطه به تمام سوالات پاسخ می دهد. هر گونه بحث در این گروه به زبان انگلیسی در گروه جزء فعالیت های شما زبان آموزان عزیز ب […]