پروفایل

جزئيات

نام

فائزه

نام خانوادگی

نوروزی

نام کاربری

faezeh

اطلاعات مدرس زبان

رشته تحصیلی

مهندسی نرم افزار

مدارک مرتبط زبان

IELTS

سطح تدیس

پیشرفته

سوابق تدریس

۱. محقق در زمینه آموزش مجازی 

۲. تولیدکننده منابع کمک آموزشی زبان انگلیسی

۳. مؤلف کتاب های آموزش زبان انگلیسی کودک و نوجوان:

 • آموزش به روز روخوانی و داستان خوانی کودک
 • متد آموزش مکالمه کودک و نوجوان

۳. کارشناس مهندسی نرم افزار

۴. سوپروایزر آکادمی اینترلن:

 • طراحی منابع و برنامه ریزی مسیر آموزشی
 • مانیتور کردن سطح پیشرفت زبان آموزان
 • آموزش و تربیت مربیان کودک بر اساس متد خاص آموزشی آکادمی اینترلن
 • تولید محتوای آموزشی

۵. آموزش زبان انگلیسی به مدت ده سال، فعالیت در مؤسسات گوناگون، وظایف به عنوان مدرس به طور خلاصه در این سال ها: 

 • یک سال فعالیت در خصوص اتمام دوره آموزش کودک، به عنوان مربی و مدرس در مهدکودک دوزبانه یاسمن، تهران، ونک، یاسمی.
 • مربی انگلیسی ۱۸ کودک ۴ تا ۵ سال و آموزش زبان انگلیسی و براساس تمامی دروس مدرسه مانند: آموزش علوم، ریاضی، انگلیسی، جغرافیا و غیره… به روش Montessori و TPR
 • کار بر روی مهارت های زندگی کودکان.
 • تشخیص ضعف های کودکان و کار بر روی آنها براساس روشهای روانشناختی در کلاس.
 • مدرس زبان انگلیسی بزرگسال، سوپروایزر کودک و نوجوان در آموزشگاه زبان اول – تهران، پاسداران:
 • مؤلف کتاب های آموزشی کودک
 • مصاحبه و تعیین سطح زبان آموزان
 • طراح مسیر و سیلابس آموزشی
 • مربی کودک در مهد دوزبانه نونا – تهران، پاسداران:
 • تدریس تمام موضوعات بر اساس متد PYP.
 • کار با کودکان ۴ تا ۵ سال.
 • فعالیت در آموزشگاه گوهر و موسسه Beynolmelal، تهران:
 • آموزش در هر سطحی (سنین بین ۱۲ تا ۱۸ سال)
 • و دیگر موسسات آموزشی…

 

خصوصیات اخلاقی:

 • کاملا مقید به نظم و اصول کاری
 • سخت گیر در آموزش و انجام وظایف
 • ایده پرداز و خلاق
 • پر انرژی و برونگرا
 • جدی اما مهربان
تاریخ تولد

1372/03/04

علاقه به تدریس

زبان انگلیسی