پروفایل

جزئيات

نام

فاطمه

نام خانوادگی

نیازی

نام کاربری

نیازی

اطلاعات مدرس زبان

تحصیلات

دیپلم

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات آلمانی

نام دانشگاه

واحد علوم تحقیقات

مدارک مرتبط زبان

IELTS, TTC

رده تدریس

کودک

سطح تدیس

متوسط

سوابق تدریس

1 سال

جنسیت

خانم

تاهل

مجرد

آشنایی با اینترلن

معرفی دوستان

علاقه به تدریس

زبان انگلیسی

مهارت تدریس در

زبان عمومی