پروفایل

جزئيات

نام

معصومه

نام خانوادگی

نوروزی

نام کاربری

معصومه نوروزی

اطلاعات مدرس زبان

تحصیلات

ارشد

رشته تحصیلی

مطالعات برنامه ریزی درسی

نام دانشگاه

دانشگاه خوارزمی

سطح تدیس

پیشرفته

سوابق تدریس

4

جنسیت

خانم