پروفایل

جزئيات

نام

کیمیا

نام خانوادگی

برودتی

نام کاربری

کیمیا برودتی

اطلاعات مدرس زبان

تحصیلات

کارشناسی

رشته تحصیلی

جامعه شناسی

نام دانشگاه

دانشگاه تهران

مدارک مرتبط زبان

TTC

رده تدریس

کودک

سطح تدیس

متوسط

تاریخ تولد

20/7/76

جنسیت

خانم

تاهل

مجرد

آشنایی با اینترلن

معرفی دوستان

علاقه به تدریس

زبان انگلیسی

مهارت تدریس در

زبان عمومی