پروفایل

جزئيات

نام

نرگس

نام خانوادگی

اسماعیل زاده

نام کاربری

نرگس اسماعیل زاده

اطلاعات مدرس زبان

تحصیلات

ارشد

رشته تحصیلی

روانشناسی بالینی

نام دانشگاه

واحد تهران جنوب

مدارک مرتبط زبان

IELTS

رده تدریس

کودک

سطح تدیس

پیشرفته

سوابق تدریس

8 سال

جنسیت

خانم

تاهل

متاهل

آشنایی با اینترلن

معرفی دوستان

علاقه به تدریس

زبان انگلیسی

مهارت تدریس در

زبان عمومی