Movie Trailer

پادکست Movie Trailer با مکالمه ای جذاب برای شماست. این پادکست با گرامر حال استمراری، در سطح مبتدی کلمات کاربردی بسیاری را به شما عزیزان آموزش می دهد. پس از گوش دادن به پادکست Movie Trailer، تمرین های آن را پاسخ داده، تا تسلط بیشتری روی آن پیدا کنید. سپس متن و ترجمه پادکست را مطالعه فرمایید. سوالات خود را در دیدگاه برای اساتید ما بیان کنید.

بدون اپیزود

1 دقیقه

متوسط

  1. ابتدا بدون استفاده از متن پادکست / Script به پادکست گوش دهید.
  2. خلاصه پادکست را برای خود بنویسید تا درک درستی از محتوا  و درک مطلب پادکست داشته باشید.
  3. لیستی از  کلمات جدید را از پادکست برای خود ایجاد کنید .
  4. در آزمون کوتاه پادکست شرکت کنید.
  5. در آخر می توانید به متن و ترجه فارسی پادکست رجوع کنید.

A: In a digital world, even the strongest must fight for survival. Two people, possess a secret so valuable, so powerful, they have to defend it at all costs.

در یک دنیای دیجیتالی، حتی قوی‌ترین‌ها باید برای بقا مبارزه کنند. دو نفر، یک راز به قدرتمندی بی‌نظیر را در اختیار دارند که باید با هر قیمتی آن را دفاع کنند.

B: I don’t care where they are, I don’t care what it takes… you find them and bring them to me!

برام مهم نیست که آنها کجا هستند، برام مهم نیست چه می‌خواهد… تو پیداشون کن و به من بیار

A: They only had one chance! And their chance was to fight back!

آنها فقط یک فرصت داشتند! و شانس آنها برای مبارزه بود!

D: You wanna play rough? Okay, say hello to my little friend!

می‌خوای سخت بازی کنی؟ خوب، سلام به دوست کوچکم بگو!

A: With a little help from a Governor…

با کمک یک فرماندار..

C: Listen to me! We have to get them outta there! No matter what!

به من گوش کن! باید آنها رو از آنجا خارج کنیم! هر قیمتی!

A: Nothing will prevent them from doing their job! Double the action.

هیچ چیز نمی‌تواند مانع انجام کارشان شود! دو برابر عمل.

D: Get down!

خم شو!

A: Triple the excitement.

سه برابر هیجان.

D: Get down again!

دوباره خم شو!

A: This summer… nothing will stand in their way.

این تابستان… هیچ چیز نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد

B: I’m going to make him an offer he can’t refuse.

قراره پیشنهادی بهش بدم که نتونه ردش کنه.

A: Two hosts, one podcast, coming to a theater near you.

دو میزبان، یک پادکست، به سالن تئاتر نزدیک شما می آیند

آزمون پادکست:

اپلیکیشن های پادکست اینترلن

PODCASTGURU

PodCastGuru

اپلیکیشن پادکست های متنوع انگلیسی

castbox

CastBox

نسخه کامل کستباکس توسط اینترلن

جدیدترین پادکست ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *