پادکست ۱۱ | Speed up

موضوع: سرعتت رو ببر بالا

سطح: مبتدی - Elementary

گرامر: حال استمراری ـ Simple Present

لغات و اصطلاحات مهم:
لغتمعنیساختار
hurry-upعجله-کنعبارت
make-a-leftبپیچ-چپعبارت
step-on-itدیوونهعبارت
nutsسرعتت-رو-ببربالاصفت
speed-upعصبانی-شدنفعل
have-a-fitلایی-کشیدنعبارت
cut-throughجاده-قفل-شدهعبارت
packedصفت

 پادکست Speed Up

پادکست Speed Up با مکالمه ای کوتاه و جذاب مناسب شما عزیزان است. در این پادکست با واژگان کاربردی درباره رانندگی و اصطلاحات آن آشنا می شوید. گرامر این پادکست حال استمراری و در سطح مبتدی است. پس از گوش دادن به پادکست Speed Up ، تمرین های آن را پاسخ داده، تا تسلط بیشتری روی آن پیدا کنید. سپس متن و ترجمه پادکست را مطالعه فرمایید. سوالات خود را در دیدگاه برای اساتید ما بیان کنید.

A: Hurry up, get in

عجله کن، سوار شو


B: I’m in , let’s go

سوار شدم، بریم.


A: OK, make a left here…no wait, I meant make a right. Come on speed up

باشه، اینجارو بچپیچ سمت چپ… نه صبر کن، منظورم این بود بپیچ سمت راست! زود باش، سرعتت رو ببر بالا!

B: Geeze! What’s the rush

وای خدا! عجله برای چیه!


A: Don’t worry about it, just drive. Oh, no, the light is about to change… step on it

نگران نباش، فقط رانندگی کن، وای نه الان چراغ رنگش عوض میشه، گاز بده!


B: Are you nuts? I’m not going to run a red light

دیوونه شدی؟ من چراغ قرمز رو رد نمیکنم!


A: Whatever. Just turn right here. The freeway will be packed at this hour…. let’s take a side street
Go on! Get out of our way! Move, move

خب حالا! اینجارو بپیچ سمت راست. آزاد راه توی این ساعت قفل میشه… بیا از یه خیابون فرعی بریم. برو… از سر راه ما برو کنار. تکون بخور بجنب!

B: What’s your problem? Geez. Having a fit is not going to help

مشکلت چیه تو؟ خدا! عصبانی شدن هیچ کمکی نمیکنه!


A: Here, I know a short cut… just go down here and we’ll cut through Ashburn Heights. Let’s go, let’s go! Watch out for that lady

ازینجا برو من یه میان بر بلدم… اینجارو فقط برو پایین، از خیابون اشبورن درمیایم. خب رو، اون خانم رو بپا!


B: I’m going as fast as I can

دارم تا جایی که میتونم سریع میرم.


A: Yes! We made it. 5:58, just before the library closes

عالی! رسیدیم! ۵:۵۸ دقیقه! قبل ازینکه کتابخونه ببنده.


B: You’re such a geek

خییییییلی خرخونی!

دانلود فایل PDF

منابع:

پادکست

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

۰ پاسخ به "پادکست 11 | Speed up"

    ارسال یک پیام

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    X