کار امروز را به فردا نینداز

[ضرب المثل انگلیسی]

آمریکایی

/dəʊnt pʊt ɒf ənˈtɪl təˈmɒrəʊ wɒt juː kæn duː təˈdeɪ/

(ضرب المثل Don’t put off until tomorrow what you can do today)

 

مثال:

Let me tell you something if you want to be successful

اجازه بده چیزی برایت بگویم اگر قصد موفق شدن داری

Don’t put off until tomorrow what you can do today

هرگز کار امروز را به فردا نینداز

 

توضیح انگلیسی:

Doing something that can be done today is better that

Doing that tomorrow

 

توضیح فارسی:

اگر می توانیم کاری را امروز انجام دهیم بهتر است انجام

دهیم چرا که موکول شدن کار به فردا مشکلات بیشتری

به بار می آمورد.

Don’t put off until tomorrow what you can do today

مترادف / Synonym

ندارد

متضاد / Antonymn

ندارد

اپلیکیشن های دیکشنری و لغت اینترلن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *