فعل های بدون ing

ویدیوهای اینترلن

ICON

موضوع: آموزش گرامر

افعال حالتی stative verbs

این افعال در زبان انگلیسی هیچ گاه با ing به کار نمی روند. مگر اینکه اشاره به انجام و تاکید آن عمل داشته باشیم.

?What are you doing exactly-

.I’m having lunch-

  • افعالی که با آنها نظر و عقیده خود را بیان می کنیم:
  • agreebelievedoubtguessimagineknowmean, recognizeremembersuspectthinkunderstand
  • افعالی که با آنها احساسات خود را بیان می کنیم: dislikehatelikelovepreferwantwish
  • افعالی که با آنها حواس پنجگانه و پیش بینی خود را بیان می کنیم: appearbefeelhearlookseeseemsmelltaste
  • افعالی که با آنها اندازه گیری و مالکیت را با آنها بیان می کنیم: belonghavemeasureownpossessweigh.

ویدیوه های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *